445193761

Sorumluluk Beyanı

Yasal Sorumluluk Reddi

Shopiwise’i ilk ziyaretinizden itibaren, aşağıda yazılı olan ve Shopiwise’in ziyaret edilmesine ve/veya kullanılmasına ilişkin önemli bilgiler içeren hususları bütünüyle anlamış ve tamamını ayrılmaz bir bütün olarak kabul etmiş sayılırsınız.

- Şirket’in harunpehlivaneticaret.net’den satışlara ve alışverişlere ilişkin, Ürünler’i listeleme, Ürünler’i satışa sunma ve satın alınan Ürünler’i alıcılara teslim etmek de dahil olmak, ancak bunlarla sınılı olmamak üzere, ödeme imkanı sağlamak dışında herhangi bir yükümlülüğü yoktur.
- harunpehlivaneticaret.net üzerinden, Üyelik Sözleşmesi’ni kabul eden ve her neviden bağlantı yoluyla harunpehlivaneticaret.net’e içerik yükleyen kişiler “Satıcı” ve Shopiwise’e üye olmamasına karşın harunpehlivaneticaret.net’i ziyaret eden ve/veya harunpehlivaneticaret.net üzerinden sunulan Ürünler’i satın alan kişiler “Alıcı” olarak tanımlanmaktadır.
- Şirket, harunpehlivaneticaret.net’e kendi iradesi dışında yüklenen her neviden içerikten dolayı hiçbir şekil ve surette sorumlu değildir. Satıcılar’ın ve Alıcılar’ın Shopiwise üzerinde yaptıkları her türlü faaliyet yürürlükteki mevzuata uygun olmak zorundadır. Satıcılar’ın ve Alıcılar’ın harunpehlivaneticaret.net üzerine yüklediği her neviden içeriğin suç unsuru teşkil etmesi ve/veya hukuka aykırı olması halinden doğacak sorumluluk söz konusu içeriği yükleyen kişiye aittir.
- Şirket, harunpehlivaneticaret.net üzerinden başka internet sitelerine bağlantı ve/veya yönlendirme sağlayabilir. Bu bağlantı ya da yönlendirmelerin varlığı harunpehlivaneticaret.net haricinde mevcut içeriğin Şirket tarafından benimsendiği, desteklendiği ve/veya denetlendiğini göstermez. Bu tür dış bağlantılardan erişilebilecek her tür içerikten dolayı harunpehlivaneticaret.net ’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
harunpehlivaneticaret.net’e yüklenmiş olan ya da harunpehlivaneticaret.net üzerinde herhangi bir şekilde erişime açık olan dosyaların içeriğinden yola çıkarak yapılabilecek hiçbir uygulamadan Şirket hukuki ve/veya cezai olarak sorumlu tutulamaz. Satıcılar ve Alıcılar, söz konusu olabilecek maddi ve/veya manevi, doğrudan veya dolaylı zararlardan Şirket ve ona bağlı veya onun iş ortağı olan kişi ve kuruluşların sorumlu tutulamayacağını kabul ederler.
- Satıcı ve Alıcıları tanımlamaya yönelik her türden kişisel bilgi (isim, soy isim, adres, e-posta adresi, telefon vb.) gizli bilgi olarak kabul edilmektedir. Şirket, aksi belirtilmedikçe Satıcı ve Alıcılar’ın kişisel bilgilerini işbirliği içerisinde olmadığı üçüncü kişilere açıklamamayı taahhüt eder.
- Satıcılar ve Alıcılar, Şirket tarafından alınan makul derecedeki önlemlere rağmen harunpehlivaneticaret.net’e yapılan her türlü iç ya da dış saldırı sonucu kişisel bilgilerin herhangi bir şekilde zarar görmesi veya bunların üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda Şirket’in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını bildiklerini ve bu zararlardan Şirket’i hiçbir şekilde sorumlu tutmayacaklarını kabul ve beyan eder.
- Şirket, harunpehlivaneticaret.net’de yayınladığı tüm bildirim, sözleşme ve hükümleri gerekli gördüğü takdirde Satıcı Paneli’nde ve sair iletişim kanalları üzerinden duyurmak sureti ile ve söz konusu değişiklikler duyuru tarihini takip eden on beş gün sonra uygulamaya konulacak şekilde ve ayrıca onay gerekmeksizin her zaman değiştirme hakkına sahiptir.

İşbu Sözleşme, 29/04/2024 tarihinde yürürlüğe girecek ve belirtilen tarih itibariyle tüm Satıcılar bakımından geçerli olacaktır. Satıcı, söz konusu değişiklikleri kabul etmemesi halinde harunpehlivaneticaret.net’deki üyeliğini tek taraflı olarak Shopiwise hesabındaki "Mağaza Yönetimi > Hesap " bölümünden her zaman sona erdirebilir.