445193761

Listeleme Şartları

Listeleme Kuralları

Satıcılar, Ürünler’i aşağıda sayılan ve Şirket tarafından her zaman tek taraflı olarak değiştirilebilecek kurallara uygun olarak listeyeceklerini, Ürünler’in belirtilen şekilde listelenmediğinin herhangi bir şekilde tespiti halinde Şirket’in üyeliği sonlandırma da dahil olmak ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere her türlü önlemi alabileceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler. Bir Ürün’e özgülenmiş olan sayfada yalnızca o Ürün’e ilişkin satış ve tanıtım yapılabilir. Söz konusu Ürün’ün dışındaki diğer mal ve hizmetlerin satış ve tanıtımı o sayfa üzerinden yapılamaz.

- Alıcılar ve Satıcılar, harunpehlivaneticaret.net’e aradıkları mal veya hizmetlere ilişkin ilanlar veremez.
- Alıcılar ve Satıcılar, harunpehlivaneticaret.net’e takas amacıyla ilanlar veremez.
- Satıcılar, kredi kartıyla ödeme haricinde herhangi bir ödeme yöntemiyle satışa ilişkin ilanlar veremez.
- Satıcılar, ikinci el Ürünler’in satışını, ikinci el Ürün satışına özgülenmiş ayrı bir kategoride sunmak ile yükümlüdür.
- Satıcılar’ın, satışa sundukları Ürün’le ilişkin olmayan kelime, marka veya model isimleri kullanması, yanıltıcı bilgiler vermesi ya da yalnızca dikkat çekmek veya arama sonuçlarında üst sıralarda çıkabilmek için Ürün’le ilgisi bulunmayan ya da tekrar eden İçerik girişi yapmaları yasaktır.
- Ürünler’e ilişkin reklam ve ilanların, Ürünler’i almak isteyen kullanıcıları yanıltıcı, aldatıcı, yanlış, eksik ve kamu sağlığını bozucu nitelikte bilgiler içermesi yasaktır. Tedavi etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmamış, rahatsızlıkları önlediği ispat edilmemiş, tedaviye yardımcı olduğu kesin olarak ortaya koyulmamış ilaç ve/veya gıda takviye maddelerinin bu vaatlerle satışa sunulması kesinlikle yasaktır.
- Satıcı, satışa arz ettiği Ürün’ü gerek Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve bu Kanun uyarınca düzenlenen Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine gerekse 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun veya ilgili diğer mevzuat hükümlerini dikkate alarak uygun ve doğru kategoride listelemekle ve Ürün’le ilgisi olmayan kelimeleri kullanmamakla yükümlüdür. Satıcı’nın bu yaptırıma uymaması sebebiyle Şirket’in maruz kalacağı idari para cezaları da dahil olmak ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere her türlü zarardan Satıcı sorumludur. Satıcı’nın Ürün’ün Shopiwise tarafından yanlış kategoride listelenmesi sebebiyle her ne nam altında olursa olsun tazminat talep etmesi söz konusu değildir.
- Ürün listelerken benzer Ürünler’i satışa sunan Üyeler’in Ürün fotoğraflarını ve Ürün açıklamalarını aynen alarak veyahut da çok küçük değişiklikler yaparak kullanmak yasaktır.
- Ürün başlıkları, açıklamaları, kategorileri gibi alanlarda kaba ifadeler, küfür ve argo tabirler kullanmak yasaktır.
- Satıcılar’ın diğer Satıcılar’ı kötülemesi, Ürünler’ini karalayıcı ifadeler kullanması, diğer Satıcılar’a hakaret etmesi yasaktır.

İşbu Sözleşme, 29/04/2024 tarihinde yürürlüğe girecek ve belirtilen tarih itibariyle tüm Satıcılar bakımından geçerli olacaktır. Satıcı, söz konusu değişiklikleri kabul etmemesi halinde Shopiwise’deki üyeliğini tek taraflı olarak Shopiwise hesabındaki "Mağaza Yönetimi > Hesap " bölümünden her zaman sona erdirebilir.